Verzekeringen

Psychologenpraktijk Timmers is een contractvrije praktijk.

Een contractvrije praktijk wil zeggen dat wij geen contracten zijn aangegaan met verzekeraars. Dit is een bewuste keuze, omdat verzekeraars ieder hun eigen aanvullende eisen stellen en hiermee de behandelaar willen voorschrijven wat volgens hen de juiste behandeling is. Wij willen graag de cliënt zo goed mogelijk behandelen, vandaar onze keuze om hier vrij in te zijn.
Alleen voor behandeling van cliënten die via het zgn. Zorroo-traject bij ons komen (dit loopt via uw huisarts), wordt nog rechtstreeks aan de zorgverzekering gedeclareerd.

Andere interessante artikelen