Image

Gezinnen

Kinderen en ouders zorgen altijd voor  dynamiek binnen een huishouden. Dat kan soms lekker gaan en iedereen zal het herkennen dat het ook regelmatig voor strubbelingen zorgt. Deze pagina gaat over gezinnen. 

In ieder gezin zijn er dagelijks momenten dat het goed gaat en minder goed. Vooral als er gedrag binnen het gezin is dat niet begrepen wordt door elkaar. Meestal als gevolg van gedrag dat een kind laat zien waarop een ouder niet weet wat de beste reactie is. Soms vraagt dat om extra begeleiding. Dat kan van een psycholoog zijn, van een pedagoog of juist een combinatie.


Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Systeemtherapie


Intensieve Thuis Begeleiding


Pedagogische gezinsbegeleiding


Gezinsbegeleiding en Thuisbegeleiding

Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT)

IPT is een intensieve Thuisbegeleiding methode waarin heel veel thuis behandelmethoden zoals video home training, of pedagogische thuisbehandeling onderdeel van zijn. Het is oplossingsgericht en gaat uit van de eigen kracht van het gezin, ouders en kind(eren)

IPT richt zich op de ouders en hun gedrag en opvoeding. Het wordt gedaan door een ouderbegeleider. Samen met de ouder ga je op zoek naar de vraag wat je kunt doen om de dagelijkse opvoeding prettiger te maken voor de ouder.  

IPT is intensief, hierin wordt intensief met het gezin en vooral de ouders gewerkt, meerdere uren per week, en op het moment dat het nodig is. Dus dat kan ook zijn tijdens het eten bij eetproblematiek, of op andere momenten waarin pedagogiek onder druk komt te staan in een dusdanige mate dat kind en gezin hier significant onder lijden.


Het geheel van de interventie wordt ingebed in een totaalplan waarin het pedagogische klimaat verbeterd wordt. Het geindentificeerde probleemgedrag wordt gezien als een symptoom van een totaal probleem in opvoedingsklimaat en interactie tussen gezinsleden.

Verwachting is 30 uur of meer zorg met een intensiteit van 3 uur per week en een duur van 12 weken per interventie of meer. Wanneer nodig participeert de behandelaar ook in pedagogisch handelen om zo ook ontlastend te kunnen zijn of letterlijk mee te werken in zoeken naar wat werkt. Eventueel daarin door als vreemde binnen te komen impasses in gedragspatronen te doorbreken.  

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

PPG is veel lichter van aard maar wel outreachend. Het is probleem/oplossingsgericht specifiek voor die situatie waar pedagogische onmacht heerst. Eventueel is het ook dus aanwezig zijn op het moment wat nodig is maar maximaal 3x buiten kantoortijden.

Er is sprake van slechts geringere pedagogische onmacht maar wel op een specifiek probleemgebied ofwel in meer algemene zin gedurende de dag met wel impact op kind en gezinsleden.

Het kan ook grotendeels bestaan uit echt praktische pedagogische adviezen en meedenken in de thuissituatie. 

Meer informatie

Heeft u meer informatie nodig, of wilt u zich aanmelden, stuur ons een bericht.