Diagnostiek

In het dagelijks leven hebben mensen interactie met elkaar en ze laten gewenst of "ongewenst" gedrag zien. De persoon zelf, de omgeving of beiden kunnen dit gedrag en de gevolgen van dit gedrag als lastig ervaren. Op een dergelijk moment spreken we van een klacht.

Diagnostisch onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het probleemgedrag en de redenen achter dat gedrag. Probleemgedrag kan door diagnostiek worden verklaard. Het kan zo zijn dat er een bepaalde naam voor het probleemgedrag bestaat, ook wel een diagnose genoemd. Een verklaring voor het gedrag kan mogelijkheden geven voor het bieden van passende hulp. Daarnaast kan het ook helpend zijn om de omgeven te leren omgaan met het gevonden gedrag.

* In verband met de leesbaarheid van de tekst op deze pagina wordt in het vervolg gesproken over ouder(s). Op die plek kan ook verzorger(s)/opvoeder(s) worden gelezen.

Het doel van behandeling is vaak het bereiken van een gedragsverandering. Er kan echter een vraag spelen over de oorzaak van het gedrag. Wanneer dit speelt komt diagnostiek in beeld.

Mensen reageren op elkaar met gedrag, zonder daarvoor stil te staan bij de onderliggende redenen of oorzaken voor dat gedrag (topje van de ‘ijsberg’). Psychodiagnostiek is een middel om op zoek te gaan naar die onderliggende redenen of oorzaken voor dat gedrag, middels ‘zachte’ en ‘harde’ data. 

  • ‘Zachte’ data omvat de observaties en klinische indruk van een (geschoolde) diagnosticus
  • ‘Harde’ data omvat waarnemingen met psychometrische instrumenten: genormeerde, betrouwbare en valide testen en vragenlijsten om de afwijking van het gedrag te kunnen meten.

Door middel van onderzoek krijgt een psycholoog een beter beeld van de ‘berg onder de ijsberg’. Gedrag wordt geduid en onderliggende gedragspatronen worden zichtbaar, waardoor behandeling (of begeleiding) mogelijk wordt. 

Uit onderzoek worden de sterke en zwakke kanten van kinderen en/of volwassenen zichtbaar, op de terreinen waar onderzoek naar is gedaan. Er wordt gezocht naar de afwijking van de normaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van psychometrie en reeds opgedane kennis over gedrag.

Het is van belang om de resultaten van diagnostisch onderzoek enigszins te nuanceren. Er zijn veel varianten van normaal en met lijstjes kan niet iedereen samengevat worden. De achterliggende gedachte van diagnostisch onderzoek blijft om zicht te krijgen op de redenen achter het gedrag, wat probleemgedrag kan verklaren en waardoor de omgeving om kan leren gaan met het gevonden gedrag, of er nu een naam voor is gevonden of niet. 

Image

Verschillende soorten diagnostisch onderzoek uitgelegd.

Hetero-anamnetisch onderzoek
Contextueel onderzoek
Intelligentie onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek
Persoonlijkheids onderzoek
Diagnose-specifiek onderzoek

De vraag waarom bepaald gedrag voor komt kan beantwoord worden middels verklarende diagnostiek.

De documentaire Etiketkinderen van Zembla illustreert dit principe heel aardig en daarom hebben wij ook die voor u bijgevoegd.

Het verschil tussen diagnose en diagnostiek.

Diagnostiek behandelaren

Natasja en Nadyce zijn de standaard FloorPlay coaches bij Psychologen Praktijk Timmers.

Carola de GraafBasispsycholoog & Diagnostiek
Gerda van ReenenBasispsycholoog & Diagnostiek
Gerda is psycholoog NIP, diagnostiek, CGT, Cogmed

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind, na verwijzing door de huisarts of het wijkteam, aanmelden bij Psychologen Praktijk Timmers.

Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De aanmelding bestaat uit het invullen van het aanmeldformulier, toestemmingsverklaringen en de vragenlijst.