Kinderen bij Psychologen Praktijk Timmers

We kijken naar het gedrag van uw kind en de achtergrond daarvan.

Onze behandelaren diagnosticeren en helpen het kind en het gezin eromheen.

Van diagnostiek tot behandeling en verder

Diagnostiek -
Dyslexie -  Behandeling - Leren door Ervaring

Gedrag

Image

Diagnostiek

Met diagnostiek proberen we antwoord te vinden op de oorzaken van gedrag (verklarende diagnostiek) of een beschrijving te geven van de sterke en minder sterke kanten van een persoon (beschrijvende diagnostiek). Daarnaast kan diagnostiek als functie hebben om een clustering aan te brengen in alle klachten waarmee personen zich bij ons aanmelden. Dit noemen we de classificerende diagnostiek. Allemaal diagnostiek, maar toch erg verschillend.

Behandeling

Autisme, angst, trauma, ontwikkelingsproblemen.


Image
Image

Leren door Ervaring

Leren door ervaring, dat is ons motto. Deze speciale tak van Psychologen Praktijk Timmers richt zich vooral op doen en minder op praten. Immers, al doende leer je het meest! Tijdens een psychologische behandeling of in de begeleiding van kinderen (met psychiatrische klachten) kan actief bezig zijn beter aansluiten bij hun behoeften. We hebben verschillend aanbod, afhankelijk van de hulpvraag van het kind. Dit is altijd op maat en altijd ingebed voor één gezin met één plan aanpak.

Eigenwijs bij Timmers

Eigenwijs ziet dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op eigen wijze. Eigenwijs richt zich met name op de positieve en gezonde ontwikkeling. In een veilige omgeving, met vaste medewerkers en een vaste structuur wordt het mogelijk om weer te kijken naar de mogelijkheden van een kind!

Image

Ziet u, we gaan verder
dan behandeling alleen. Meer weten?