Tarieven

Tarieven op basis van zorgprestatie voor Volwassenen

In de BGGZ (Basis geestelijke gezondheidszorg) wordt gewerkt met zogenoemde prestaties.

In de GGZ (wettelijk bepaald) is er niet langer een tarief per zitting, maar is er één bedrag voor de gehele behandeling, dit wordt achteraf gefactureerd. De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hieronder valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief.

De maximumtarieven staan hieronder weergegeven en worden van overheidswege bepaald. Ook te vinden op de website van De Nederlandse Zorgautoriteit

Zorgprestatiemodel tarieven

 
Consulttype Tijdsduur Prestatiecode Tarief 2024(€)
Diagnostiek vanaf 5 minuten CO0042 39.98
Diagnostiek vanaf 15 minuten CO0172 68.88
Diagnostiek vanaf 30 minuten CO0302 114.2
Diagnostiek vanaf 45 minuten CO0432

159.7

Diagnostiek vanaf 60 minuten CO0562 183.44
Diagnostiek vanaf 75 minuten CO0692 223.48
Diagnostiek vanaf 90 minuten CO0822 274.01
Diagnostiek vanaf 120 minuten CO0952 380.13
Behandeling vanaf 5 minuten CO0107 31.48
Behandeling vanaf 15 minuten CO0237 56.19
Behandeling vanaf 30 minuten CO0367 95.67
Behandeling vanaf 45 minuten CO0497 135.89
Behandeling vanaf 60 minuten CO0627 161.46
Behandeling vanaf 75 minuten CO0757 198.72
Behandeling vanaf 90 minuten CO0887 242.76
Behandeling vanaf 120 minuten CO1017 346.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMS Tarieven 

 
De bedragen zijn de maximum tarieven die de NZA voorschrijft. Alleen, u betaalt alleen wat uw zorgverzekeraar vergoed.
We hebben een contract met VGZ. 

 

Voor nu bieden we alleen nog maar TMS binnen onze praktijk. Voor overige volwassenzorg maken we gebruik van het ZORROO initiatief. Raadpleeg uw huisarts hiervoor.

 Product Tarief 2024(€)
TMS consult 45min. (CO0497) 135.89
TMS consult 60min. (CO0627) 161.46
TMS toeslag per sessie (TC0014) 55,30
TMS met een rTMS technician NZA code: OV0126 = E265,13 per dosis / sessie

 

 

Tarieven voor hulp die geen onderdeel is van uw basiszorg:

Zorgproduct  Tarief
Consult bij psycholoog OVP per sessie / 45 minuten €95,-
Kindercoaching per sessie als u geen recht heeft op vergoeding.  €65,-
Kosten voor het annuleren van een afspraak binnen 24 uur.  €45,-
No Show: niet op komen dagen zonder vermelding. €90,-

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

Lees meer over onze betalingsvoorwaarden: Betalingsinformatie

Andere interessante artikelen