Klachten

Waar gewerkt wordt kan er iets mis gaan. Zo ook in onze organisatie. Heeft u een klacht of opmerking? Neemt u dit dan eerst op met uw behandelaar. Vindt u dat lastig? U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhouder Dagmar Timmers via email, telefoon of bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Daar wordt tijd voor gemaakt en geen kosten in rekening gebracht.

Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Daar zijn verschillende manieren voor. Als praktijk zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl . Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen.

Daarnaast zijn alle psychologen aangesloten bij een vakvereniging zoals het NIP, NVO, of NVGZP . Daar kunt u op inhoudelijk niveau uw klacht voorleggen aan vakgenoten van de behandelaar.

Daarnaast zijn er landelijke registers waarin tuchtzecht geregeld is. Voor de mensen in de jeugdzorg is dit het SKJ en voor BIG geregistreerde professionals het BIG register.

 

 

Andere interessante artikelen