Rechten en plichten

Rechten en plichten

Wij zijn gebonden aan regels omtrendt privacy, geheimhouding van uw dossier en over het hebben van contact met deren. De belangrijkste regels vindt u hier:

Contact met uw huisarts

Uw huisarts is een belangrijk persoon in de aan u gegeven hulpverlening. Hij of zij is degene die op de hoogte is van wie er allemaal bij uw hulpverlening betrokken is. Daarom verzoeken wij u toestemming te geven voor contact met uw huisarts. Dit contact gaat steeds meer digitaal via een beveiligd communicatie systeem (zorgmail). U ontvangt een kopie van het bericht.

Contact met derden anders dan uw huisarts

Wij overleggen in principe nooit met anderen zonder uw toestemming vooraf en zonder uw persoonlijke aanwezigheid. Uitzonderingen hierop worden alleen gemaakt wanneer het contact ofwel noodzakelijk is in verband met de directe veiligheid van één van onze clienten of wanneer de andere behandelaar ook al lange tijd betrokken is bij uw behandeling en u ons verzocht heeft direct contact te hebben. Bij voorkeur hebben wij contact per mail met u in de CC.

Ons recht op intervisie en supervisie

Psychologen en andere behandelaren hebben met regelmaat overleg met elkaar over hun handelen. Dit noemen wij intervisie en supervisie. Bij voorkeur wordt dit anoniem gedaan. Intervisie en supervisie is onderdeel van ons kwaliteits bewakings systeem. Wij kunnen uw behandeling dus bespreken met collega's die ook onder geheimhouding staan maar wel anoniem. Met supervisoren die langdurig bij de behandeling betrokken zijn wordt de casus soms uit praktische overwegingen met voornaam besproken.

Uw recht op dossier inzage

U heeft recht op inzage in uw dossier. Dit kunt u aanvragen. Dit recht strekt zich uit tot alle gegevens die over u of uw kind gaan (vragenlijsten, brieven, behandelplannen en dergelijke) maar niet tot de persoonlijke werkaantekeningen van uw behandelaar.

Uw recht op vernietiging

U heeft het recht om uw dossier (of delen hiervan) te vernietigen. Hiervoor hebben wij wel een schriftelijk verzoek als bewijs nodig wat wij in uw dossier mogen bewaren.

Als u ontevreden bent

We hopen natuurlijk dat uw hulpproces naar uw wens en verwachtingen verloopt. Is dit nu niet het geval? Dan is dat erg vervelend. Probeert u uw zorg of ontevredenheid eerst bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Lukt dit niet, of wenst u dit niet, dan kunt u altijd vragen om een (kosteloos) gesprek met één van de supervisors, mw dr. D. Timmers-Huigens, of praktijkhouder en GZ psycholoog drs. D. A. Timmers. Tot slot is er de mogelijkheid tot het indienen van een formele klacht bij één van de beroepsorganisaties (Orthopedagogen: NVO, Psychologen: NIP, integratief therapeuten: VIT of bij het medisch tuchtrecht van het BIG register).

Afsluiting & het bewaren van uw gegevens

Wanneer uw hulptraject afgesloten wordt, zijn wij verplicht uw gegevens vijftien jaar te bewaren. Wanneer uw klachten terug komen, kunt u zich eventueel opnieuw aanmelden bij onze praktijk.

Andere interessante artikelen