Afzeggen consulten

U of uw naaste is onder behandeling bij onze praktijk voor een psychische aandoening waar u aan lijdt. Om u te kunnen behandelen maken wij een consult afspraak met u waarin uw behandeling plaats vindt om u zo spoedig mogelijk van uw klacht of stoornis af te helpen. Hierin wordt samen met u gekeken naar de best passende tijden voor deze afspraak, een afweging tussen uw en onze agenda en het belang van een regelmatige behandeling om ook effectief te zijn. De tijd wordt op uw verzoek en in uw belang gereserveerd in de agenda van onze behandelaar. Hier zijn kosten en verplichtingen aan verbonden. Deze kosten worden, wanneer de tijd besteedt wordt aan behandeling, meestal volledig vergoed door de zorgverzekering. De zorgverzekering is hier verantwoordelijk voor. Uw behandelaar ontvangt deze vergoeding. Het afzeggen van afspraken valt niet onder vergoedde zorg.

Minimaal 24 uur van te voren afzeggen

U heeft ervoor gekozen om uw afspraak bij uw behandelaar af te zeggen op zeer korte termijn. Hier zijn wel kosten aan verbonden gezien het feit dat u binnen 24 uur annuleert. Hieronder ziet u nogmaals ons beleid weergegeven waar wij u bij het maken van afspraken en het aangaan van de behandeling over hebben geïnformeerd. Wanneer u niet behandeld wordt, worden de kosten ook niet vergoed door uw zorgverzekering, er wordt immers geen behandeling geboden. De tijd is voor u en op uw verzoek gereserveerd bij onze behandelaar. U maakt hier geen gebruik van, deze verantwoordelijkheid ligt bij u en mogen wij niet bij de verzekeraar leggen. De gereserveerde tijd kan niet meer aan een andere client besteed worden en deze gereserveerde tijd zal dan dus ook bij u in rekening gebracht worden.  

Niet op tijd annuleren of niet op komen dagen

U heeft het recht om een afspraak te wijzigen. Wanneer u uw afspraak annuleert of wijzigt binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan brengen wij €45,- bij u in rekening, ongeacht de aanleiding. Omdat u wel afgemeld heeft, ook al op een korte termijn, kunnen we de voor u gereserveerde tijd wel anders gebruiken. Het is echter niet meer mogelijk om een andere betalende client te laten komen op de voor u gereserveerde tijd. Daarom rekenen wij slechts maar wel €45,- waar het gehele bedrag rekenen eigenlijk van toepassing is conform onze betalingsvoorwaarden. Zo delen we de kosten.

Komt u zonder aankondiging vooraf niet op uw afspraak op de afgesproken tijd, dan brengen wij altijd het volledige consult bij u in rekening a €90,-, ongeacht de aanleiding die wij eventueel achteraf van u vernemen. De afspraak wordt samen met u gemaakt, u bent zelf verantwoordelijk voor het onthouden van de afgesproken tijd.
Bang dat u uw afspraak vergeet? U kunt uw behandelaar vragen om een afspraakbevestiging te mailen naar uw e-mailadres. Ook kunt u een SMS 48 uur vooraf ontvangen. Dit zijn gratis services die wij voor u aan kunnen zetten als u dat wilt. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Annuleren kan bij voorkeur telefonisch maar ook via het afmeldformulier

Wat te doen als u toch wel wilt komen?

U kunt er ook altijd voor kiezen om alsnog te komen op de afgesproken tijd. Wel graag even bericht vooraf.

Wat te doen bij acute ziekte?

Bent u acuut ziek en te ziek om te kunnen komen? Of is er een onverwachte aandoening zoals acute ziekte bij uw kind of in uw directe familie die direct en uw volledige aandacht op slokt? Dan is er ruimte voor coulance. Wel vragen wij u om hier een vorm van bewijs van te overleggen, zoals een bewijs van doktersbezoek of  rouwkaart of anderszins iets waar de acute nood uit blijkt. In deze voorkomende gevallen die geheel buiten ieders schuld liggen zal er niets in rekening gebracht worden, ook niet wanneer u niet op bent gekomen op de afgesproken tijd zonder bericht vooraf.

Vervolg afspraak

Controleert u alstublieft of u een vervolgafspraak heeft. De afspraken zijn immers in verband met uw behandeling en uw behandelaar maakt de afspraken in uw belang. Uw behandeling is van belang en continuïteit in uw behandeling ook. Mocht u geen vervolg afspraak hebben, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze praktijk per telefoon Het is van belang dat uw behandeling zo snel mogelijk weer voortgang vindt.

Andere interessante artikelen