Depressie - Uitgelicht

Depressie - Uitgelicht

Over Depressie

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, sociale, en psychische factoren. We noemen dit het biopsychosociale model.

* Biologische factor
* Sociale factor
* Psychische factor

Binnen psychologen Praktijk Timmers hebben we een brede ervaring en aanbod voor depressie waarin aandacht is voor u en al deze drie factoren. Lees hieronder meer over depressie of kijk bij ons hulpaanbod. 

Biologische factor

De belangrijkste biologische factor is erfelijkheid. In sommige families komen depressies vaker voor dan in andere. De hersenen bevatten stoffen (zogenaamde neurotransmitters) die  en belangrijke factor zijn voor onze emoties, eetlust en concentratievermogen. Enkele neurotransmitters blijken uit onderzoek vooral belangrijk voor onze stemming, namelijk serotonine en noradrenaline. Zo heeft onderzoek ook aangetoond dat veel mensen die te kampen hebben met depressie een te lage concentratie van serotonine of noradrenaline hebben in de hersenen. Echter, we weten niet zeker of dit een oorzaak is van depressie of misschien juist het gevolg.

Daarnaast kunnen andere stoffen, zoals hormonen, medicijnen, alcohol en drugs het ontstaan van een depressie in de hand werken. En ook bij sommige lichamelijke ziekten, zoals schildklierproblemen, bijnierschorsafwijkingen, diabetes en hart- en vaatziekten komen depressies vaker voor.

Sociale factor

De belangrijkste sociale factoren zijn verdrietige of schokkende gebeurtenissen. Deze kunnen een depressie oproepen. Zo kan de somberheid na het verlies van een partner of na ontslag overgaan in een depressie. Ook een ingrijpende gebeurtenis als een verhuizing kan tot een depressie leiden. De kans daarop is vooral groot wanneer mensen hun oude sociale contacten moeten missen of niet kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving. Daarom raken ouderen die naar een verzorgingshuis zijn verhuisd nogal eens in een depressie. Ook wanneer deze jaren geleden heeft plaatsgevonden kan een schokkende gebeurtenis nog tot een depressie leiden. Zo kunnen mensen op volwassen leeftijd depressief worden nadat ze als kind lichamelijk en geestelijk zijn mishandeld, seksueel misbruikt zijn of al vroeg een belangrijk iemand, zoals een ouder, hebben verloren.

Psychische factor

Psychische factoren (iemands persoonlijke eigenschappen) zijn van invloed op het wel of niet krijgen van een depressie. Deze eigenschappen zijn meestal van jongs af aan aangeleerd. Eigenschappen die tot een verhoogd risico leiden om een depressie te krijgen zijn een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen, een gebrekkig vermogen om verdriet en teleurstelling te verwerken, moeite om steun te vragen, negatief denken, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten.

Deze combinatie van factoren is ook belangrijk in de behandeling. Want, als je niet al deze factoren meeneemt in behandeling, dan slaat behandeling soms gewoon niet aan. De biologische factor moet, zoals het woord al suggereert, vanuit de biologie aangepakt worden. Hier zijn verschillende manieren voor, van zoiets simpels als chocolade eten
(zorgt op een biologisch niveau voor een prettiger gevoel) tot bijvoorbeeld elektroconvulsieve therapie. En daar zit heel veel tussen. In onze praktijk beperken we ons tot medicatie (dit wordt voorgeschreven door arts of psychiater, niet door ons) of rTMS therapie.

Beide vormen van hulp beogen eenzelfde resultaat: het beïnvloeden van de hersenen om het biologisch tekort of de disbalans tussen neurotransmitters op te lossen. Door de aanwezigheid van deze stoffen te beïnvloeden, is te beïnvloeden hoe jij je voelt. En dat heeft vaak zijn weerslag op heel veel dingen, waaronder ook hoe jij denkt. Zo kan medicatie dus indirect je gedachten beïnvloeden, maar daar komen we dadelijk verder op terug. De vraag is alleen, hoe is het nu ontstaan? Was deze biologische oorzaak er al vooraf, door bijvoorbeeld erfelijkheid, of is het ontstaan door een gebeurtenis of situatie? Dit zijn de sociale factoren.

 

Andere interessante artikelen